Participă

Campania se desfășoară în perioada 1-27 decembrie 2020.

Regulamentul concursului

“Descopera casutele de ciocolata Milka”
organizata de Mondelez Romania S.A.

I. Sectiunea 1. Organizatorul concursului

Organizatorul Concursului “Descopera casutele de ciocolata Milka”, denumita in continuare “Concurs” este Mondelez Romania S.A. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, capital social 1.045.798,4 RON, cod unic de inmatriculare 1097530, fiind inregistrat ca operator de date personale cu nr. 50.

Concursul se desfasoara prin intermediul Agentiei DENTSU ROMANIA S.R.L., cu sediul social in str. George Enescu nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertlui Bucuresti sub nr. J40/20774/2008, avand Codul Unic de inregistrare 2486616.

Si prin intermediul Mediapost Hit Mail (denumita in continuare “Agentia 2”), cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917.

II. Sectiunea 2. Regulamentul concursului

2.1 Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Concursului si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul www.cadouritandre.ro sau printr-o solicitare adresata Organizatorului la B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, Bucuresti, Sector 2.

2.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Concursul, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul www.cadouritandre.ro, cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

III. Sectiunea 3. Aria de desfasurare si durata concursului

3.1 Concursul este organizat pe teritoriul Romaniei, online pe website-ul www.cadouritandre.ro, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2 Concursul se desfasoara in perioada 01 decembrie 2020, ora 00:00:00 si 27 decembrie 2020, ora 23:59:59, pe parcursul a 4 saptamani impartite astfel:

 • Saptamana 1: 01.12.2020, ora 00:00:01 – 07.12.2020, ora 23:59:59;
 • Saptamana 2: 08.12.2020, ora 00:00:01 – 14.12.2020, ora 23:59:59;
 • Saptamana 3: 15.12.2020, ora 00:00:01 – 21.12.2020, ora 23:59:59;
 • Saptamana 4: 22.12.2020, ora 00:00:01 – 27.12.2020, ora 23:59:59.

IV. Sectiunea 4. Dreptul de inscriere

4.1. In Concurs se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Concurs si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

4.2. Inscrierea in Concurs presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

4.3. Nu au dreptul de a participa la acest Concurs urmatoarele categorii de persoane :

 • (i) Persoanele care nu respecta Sectiunea 4.1;
 • (ii) Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
 • (iii) Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului;
 • (iv) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

4.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Concurs, precum si dreptul de a elimina din Concurs orice persoana din categoriile mentionate in art. 4.3.

V. Sectiunea 5. Mecanismul concursului

5.1 Participantii se pot inscrie in Concurs oricand, incepand cu data de 01 decembrie 2020 (ora 00:00:01) si pana la data de 27 decembrie 2020 (ora 23:59:59).

5.2 Pentru a participa in cadrul Concursului, utilizatorii trebuie sa parcurga urmatoarele etape:

 • 1) Sa acceseze pagina online www.cadouritandre.ro;
 • 2) sa construiasca un colaj cu o casuta de ciocolata Milka folosind elementele disponibile pe website;
 • 3) sa completeaze formularul de inscriere cu urmatoarele date:
  • Numar de telefon;
  • Bifa “Am citit si sunt de acord cu Regulamentul Concursului”;
  • Bifa “Am citit si sunt de acord cu Termenii si conditiile”;
  • Bifa “Declar ca am varsta peste 18 ani”.

5.3 Inscrierea in Concurs:

(1) Pentru a considera o inscriere valabila, in vederea participarii in cadrul Concursului este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor art. 4 de mai sus;
 • Participantul trebuie sa se inscrie in cadrul Concursului exclusiv prin accesarea website-ului www.cadouritandre.ro, si prin parcurgerea pasilor descrisi mai sus in sectiunea 5.2 din cadrul Prezentului regulament;

(2) Pentru finalizarea inscrierii in cadrul Concursului, Participantul trebuie sa urmeze toti pasii descrisi mai sus in sectiunea 5.2.

(3) Un participant, identificat ca fiind unic prin numarul de telefon mobil, poate efectua maximum 4 inscrieri valabile, asa cum sunt descrise in sectiunea 5.2., pe parcursul unei saptamani de concurs, pentru a participa la tragerea la sorti saptamanala. Pentru a se inscrie in tragerea la sorti finala, cu o sansa de castig, Participantii trebuie sa efectueze 4 inscrieri valide, in aceeasi saptamana de concurs. Participantii pot avea maxim 4 sanse de castig la tragerea la sorti finala, aferente celor 4 saptamani de concurs, asa cum sunt descrise la sectiunea 3.2. Pentru ca o inscriere sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile descrise in sectiunea 5.4.

(4) Pozele inscrise de catre Participanti trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele cerinte:

 • sa nu includa continut licentios, imoral sau antisocial;
 • sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, etnie, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;
 • sa nu contina amenintari catre nicio terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale niciunei terte persoane, firme sau entitate si sa nu incalce in niciun alt mod legislatia si reglementarile aplicabile.
 • sa nu contina referiri sau imagini cu privire la marci inregistrate sau neinregistrare;
 • sa nu contina aluzii/referiri directe sau indirecte la marci de tigarete sau alcool;
 • sa respecte tematica concursului asa cum este descris in materialele de concurs;
 • sa fie original si sa nu contina elemente obscene, jignitoare sau antisociale;
 • sa fie realist, fara texte sau orice alte materiale care implica drepturi de autor sau care nu apartin participantului;

(5) Pentru fiecare inscriere efectuata, Participantului i se va afisa un mesaj de raspuns dupa cum urmeaza:

 • (a) Pentru fiecare înscriere efectuată înainte de 1 decembrie 2020 ora 00.00, participantul va primi un mesaj cu următorul conținut:
  Promotia Milka nu a inceput inca. Pentru a participa la promoția noastra, te rugam sa revii pe www.cadouritandre.ro, în perioada 1-27 decembrie 2020.
 • (b) Dupa ce un participant creeaza un colaj si completeaza formularul de inscriere, acesta va primi urmatorul mesaj:
  Felicitari, te-ai inscris cu succes in concurs! Poti castiga unul dintre premiile dulci de la Milka, la tragerea la sorti saptamanala. Creeaza mai multe colaje pentru mai multe sanse de castig! Creeaza 4 colaje pentru sansa de a castiga unul dintre cardurile cadou oferite de Milka, la finalul campaniei!
  Iti dorim inspiratie si mult succes! :)
 • (c) Daca un participant ajunge la numarul maxim de inscrieri (4 inscrieri)/ saptamana, acesta va primi un mesaj cu urmatorul text:
  Iti multumim pentru participare, insa ai atins numarul maxim de colaje care pot fi inscrise intr-o saptamana de concurs.
  Te asteptam saptamana viitoare cu noi sanse de castig!
 • (e) Daca un participant ajunge la numarul maxim de inscrieri (4 inscrieri)/ ultima saptamana, acesta va primi un mesaj cu urmatorul text:
  Iti multumim pentru participare, insa ai atins numarul maxim de colaje care pot fi inscrise in aceasta ultima saptamana de concurs
  Urmareste lista de castigatori a campaniei.
 • (f) Daca un Participant se inscrie dupa terminarea promotiei/strong>, acesta va primi urmatorul mesaj:
  Promotia Milka s-a incheiat pe data de 27 decembrie.2020. Milka iti multumeste pentru participare si te asteapta la urmatoarele promotii!

5.4 Nu vor fi luate in considerare inscrierile transmise in urmatoarele conditii:

(1) Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Concursului;

(2) Daca Participantii efectueaza inscrieri incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior;

(3) Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

VI. Sectiunea 6. Premiile concursului

6.1 In cadrul Concursului vor fi acordate urmatoarele categorii de premii:

1. Premii saptamanale acordate prin trageri la sorti saptamanale:

Nr crt Descriere Premiu Cantitate Valoare unitara LEI, TVA inclus Valoare totala LEI, TVA inclus
1. Pachet cadou Milka 200 131.5 lei 26300
TOTAL VALOARE PREMII 26300

2. Premii finale acordate prin tragere la sorti la finalul consursului:

Nr crt Descriere Premiu Cantitate Valoare unitara LEI, TVA inclus Valoare totala LEI, TVA inclus
1. Card cadou IKEA 10 1000 10000
TOTAL VALOARE PREMII 10000

6.2. Valoarea totala a premiilor este de 36300LEI, TVA inclus.

6.3. Specificatiile premiilor:

 • Pachet cadou Milka va contine urmatoarele produse:
  • 1 Milka Mos Craciun 45g;
  • 1 Milka mix Crăciun cu jucărie pluș 96g;
  • 1 Milka bulgări de ciocolată cu cremă de lapte 112g;
  • 1 Milka Moș Crăciun ciocolată albă și Oreo 100g;
  • 1 Milka Moments pachet Craciun 152g;
  • 1 Milka calendar 3D 229 g;
  • 1 Milka bomboane cu lapte alpin și conținut ridicat de cacao 100g;
  • 1 Milka pachet Crăciun cu cutie metalică inclusă 439g.
 • Card cadou IKEA: au o perioada de valabilitate de 3 ani de la momentul emiterii; poate fi utilizat doar in magazinele IKEA, nu poate fi utilizat pentru platile comenzilor online; nu acopera taxa de expeditie a produselor; poate fi utilizat o singura data; in cazul in care achizitia are o valoare mai mare, castigatorul poate achita diferenta de bani.

6.4. Castigatorii premiilor oferite in cadrul Concursului nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

6.5. In cadrul prezentului Concurs, un participant poate castiga un singur premiu saptamanal si un singur premiu final, respectiv un premiu constand in „Pachet cadou Milka” si un premiu constand in “Card cadou IKEA”, pe toata durata de desfasurare a Concursului.

VII. Sectiunea 7. Desemnarea castigatorilor si acordarea premiilor

Premiile descrise mai sus in sectiunea 6 din prezentul Regulament se vor acorda prin trageri la sorti dupa cum urmeaza:

1. In perioada 08.12.2020 – 15.12.2020 va avea loc tragerea la sorti din toate inscrierile valide efectuate pe parcursul primei saptamani de concurs, respectiv din perioada 01.12.2020 – 07.12.2020. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage castigatorii dupa cum urmeaza:

 • 50 de castigatori aferenti premiilor constand in „Pachet cadou Milka”;
 • 50 de rezerve aferente;

2. In perioada 16.12.2020 – 23.12.2020 va avea loc tragerea la sorti din toate inscrierile valide efectuate pe parcursul saptamanii 2 de concurs, respectiv din perioada 08.12.2020 – 14.12.2020. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage castigatorii dupa cum urmeaza:

 • 50 de castigatori aferenti premiilor constand in „Pachet cadou Milka”;
 • 50 de rezerve aferente;

3. In perioada 04.01.2021 – 08.01.2021 va avea loc tragerea la sorti din toate inscrierile valide efectuate pe parcursul saptamanii 3 de concurs, respectiv din perioada 15.12.2020 – 21.12.2020. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage castigatorii dupa cum urmeaza:

 • 50 de castigatori aferenti premiilor constand in „Pachet cadou Milka”;
 • 50 de rezerve aferente

4. In perioada 04.01.2021 – 08.01.2021 va avea loc tragerea la sorti din toate inscrierile valide efectuate pe parcursul saptamanii 4 de concurs, respectiv din perioada 22.12.2020 – 27.12.2020. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage castigatorii dupa cum urmeaza:

 • 50 de castigatori aferenti premiilor constand in „Pachet cadou Milka”;
 • 50 de rezerve aferente

Tot in perioada 04.01.2020 – 08.01.2020 va avea loc si tragerea la sorti finala din toti participantii care au cumulat cel putin o sansa in tragerea la sorti pe toata durata de desfasurare a concursului, respectiv din perioada 01.12.2020 – 27.12.2020. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage castigatorii dupa cum urmeaza:

 • 10 castigatori aferenti premiilor constand in „Card cadou IKEA”;
 • 10 rezerve aferente.

Tragerile la sorti pentru premiile din cadrul Concursului presupun folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide in Concurs. Extragerea se va efectua in prezenta unei comisii, denumita in continuare „Comisia”, la sediul Agentiei Mediapost Hit Mail din Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti sau la sediul SPN Veritas cu adresa in Municipiul Bucuresti, strada Avram Iancu, nr. 7A, sector 2, in prezenta unui notar public.

Premiile Concursului vor fi acordate castigatorilor in urma procesului de validare descris in Sectiunea 8 a prezentului Regulament.

VIII. Sectiunea 8. Validarea si publicarea castigatorilor. Intrarea in posesie a premiilor

8.1 Ulterior desemnarii castigatorilor, Agentia va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

8.2 Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Concurs, in intervalul orar 09:00 – 20:00, de 3 ori in maximum 5 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 5 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.

8.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui.
Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in cadrul concursului, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Concurs.

8.3.1 In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa:

 • a. Declare urmatoarele informatii: Nume; Prenume; Data nasterii, adresa de livrare;
 • b. Castigatorii premiilor finale trebuie sa trimita urmatoarele documente: o copie/poza CI in termen de 3 zile lucratoare de la momentul incheierii convorbirii telefonice. In Poza/Copie CI trebuie sa se vada CNP-ul si numele complet, restul informatiilor trebuie sa fie blurate anterior trimiterii.

Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina web, accesand link-ul securizat comunicat de Organizator. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se va genera automat dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii telefonice.

Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat.

Daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de 3 zile lucratoare de primirea link-ului, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea cronologica a inscrierilor.

In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care documentul/ele primit/e prezinta neregularitati, Participantul va fi anuntat si rugat sa reincarce documentul/ele folosind link-ul care i-a fost comunicat. Unu Participant i se va da sansa de a incarca de maxim 3 ori dovada. In cazul in care acesta nu face dovada cu copia/poza bonului fiscal lizibila, in care se vada produsele participante, numarul de bon fiscal inscris si data acestuia, premiul va fi invalidat si se va trece la rezerve in ordinea cronologica a inscrierilor valide si necastigatoare.

8.3.2 In in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 3 zile lucratoare de la momentul desemnarii lui ca si potential castigator. Participantul va trebui sa completeze datele necesare in termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul primirii link-ului securizat. Daca datele incarcate de Participant in pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi un link securizat pentru incarcarea documentelor necesare validarii. Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele constand in copie/poza CI in maximum 3 zile de la transmiterea link-ului. Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 3 zile lucratoare de primirea linkului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea cronologica a inscrierilor valide si necastigatoare.

Participantul va primi un sms/ email de confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care acestea nu sunt corecte, Participantul va fi anuntat sa reincarce documentele folosind link-ul pe care l-a primit. In cazul in care Participantul nu reincarca documentele corecte, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

8.4 Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de 10 zile lucratoare. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

8.5 Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

8.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Concurs.

8.7 Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe www.cadouritandre.ro intr-o sectiune special dedicata acestui Concurs in termen de aproximativ 30 de zile de la data validarii acestora.

8.8 Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe www.cadouritandre.ro.

8.9 Premiile vor fi predate catre castigatori pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, semnat si completat de castigatori. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre un castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

8.10 Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.

8.11 In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

IX. Sectiunea 9. Taxe si impozite

9.1 Organizatorul prin intermediul Agentiei 2 se obliga sa calculeze, pentru premiile constand in Carduri cadou IKEA, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

9.2 Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Concurs etc).

X. Sectiunea 10. Limitarea raspunderii

10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Concurs si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

10.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitiva.

10.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii;
 • Eventualele dispute legate de numarul de telefon inscris in Concurs;
 • Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
 • Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;
 • Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
 • Situatiile in care numarul de telefon de pe care este realizata inscrierea nu poate fi identificat sau apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc) si ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Concurs;
 • Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
 • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);
 • In cazul in care premiul este deteriorat semnificativ in timpul transportului, Organizatorul isi asuma obligatia de a inlocui produsele deteriorate cu aceleasi produse sau alte produse similare, cu o valoare aproximativ egala cu cea a produsului inlocuit.

10.4 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea in concurs cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

XI. Sectiunea 11. Prelucrarea datelor cu caracter personal

11.1 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

XII. Sectiunea 12. Incetarea/Intreruperea concursului. Forta majora

12.1 Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

 • Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

12.2 Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

XIII. Sectiunea 13. Contestatii si litigii

13.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea concursului la numarul de telefon 021 233 04 05, prin email la adresa consumator@mdlz.com sau prin posta la adresa B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, Bucuresti, Sector 2, pana la data de 27.01.2021, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

13.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului

“Descopera casutele de ciocolata Milka”
(“Concurs”)
- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Concrusului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: Mondelez Romania S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5 - 7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, avand Codul Unic de inregistrare 1097530 (denumita in continuare "Operatorul"), prin intermediul DENTSU ROMANIA S.R.L., cu sediul social in str. George Enescu nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertlui Bucuresti sub nr. J40/20774/2008, avand Codul Unic de inregistrare 2486616, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”), dar si prin intermediul MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO13351917, avand numar de notificare la ANSPDCP 298, in calitate de subimputernicit al Imputernicitului (denumita in cele ce urmeaza “Subimputernicit”),

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Mondelez Romania S.A., adresa: Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus, cladirea C, etaj 6, email: >DLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Concursului

In cadrul Concursului, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru participanti:

 • (i) Numar de telefon;

Pentru castigatori:

 • (i) Numar de telefon;
 • (ii) Adresa de e-mail;
 • (iii) Data nasterii;
 • (iv) Nume si prenume;
 • (v) Adresa de livrare;
 • (vi) Copie CI
 • (vii) Voce.

3. Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor din cadrul Concursului vor fi prelucrate in vederea:

 • i) Organizarea si desfasurarea concursului;
 • ii) Desemnrea si validarea castigatorilor;
 • iii) Atribuirea si livrarea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului;

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Concurs vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Concurs.

4. Temeiurile juridice ale prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Concursului “Descopera casutele de ciocolata Milka”. Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Concurs se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și inmanare a premiilor.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului - DENTSU AEGIS NETWORK ROMANIA S.R.L.; MEDIAPOST HIT MAIL SA, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Concursului.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 90 zile de la data colectarii acestora.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Concurs vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

 • (i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • (iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 • (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
 • (vii) dreptul la portabilitate a datelor;
 • (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Concursului, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

9. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Concurs. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

10. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Concursului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Concursului, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

11. Alte prevederi

In masura in care in cadrul concursului, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Concursului şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.