Ascultă cel mai
tandru playlist!

Acest site folosește cookie-uri pentru a oferi o experiență îmbunătățită de utilizare.
Dacă doriți să aflați mai multe despre rolul acestora sau modalitățile prin care vă puteți modifica setările, va rugăm să consultați Cookies
Prin continuarea navigării pe acest site, vă exprimați acordul cu privire la politica companiei legată de folosirea cookie-urilor, disponibilă AICI.  

În acest #Tandrecembrie, împreună cu Milka, cu toții putem crea lucruri unice, din inimă!
Intră în jocurile săptămânale și inspiră-te. Finalizează cel puțin un joc și poți câștiga
un premiu Milka.

Intră în jocul tandru

REGULAMENTUL CONCURSULUI
Impacheteaza fiecare zi in tandrete, Craciunul acesta
organizata de Mondelez Romania S.A.
(perioada: 08 decembrie – 31 decembrie 2018)

Art. 1 – Organizatorul

1.1.Organizatorul concursului Impacheteaza fiecare zi in tandrete, Craciunul acesta este (denumit in continuare „Concursul”) Mondelez Romania S.A. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, capital social 1.045.798,4 RON, cod unic de inmatriculare 1097530, fiind inregistrat ca operator de date personale cu nr. 50. Concursul se desfasoara prin intermediul KINECTO INTERNATIONAL (denumita in continuare "Imputernicit") cu sediul Romania, Str. George Enescu nr 11-1A, etaj 7, birou 2, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/1045/2003, Cod Unic de Inregistrare RO15159048 si MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul în Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucureşti, tel. 021.224.40.20, fax. 021.224.57.31, Cod Fiscal Nr. RO13351917, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, reprezentata legal de Marian Seitan, in calitate de Director General, , denumita in continuarea Subimputernicit”.

1.2. In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator, si de fiecare dintre societatile implicate in desfasurarea campaniei (Imputernicitii si Subimputernicitii Organizatorului).

1.3. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.4 Prin participarea la acest concurs si prin exprimarea acordului solicitat in casuta de bifat, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului.

 

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare al Concursului

  • 2.1 Concursul este organizat si desfasurat pe intreg teritoriul Romaniei, online pe website-ul www.cadouritandre.ro.
  • 2.2. Consursul se va desfasura in perioada 08 decembrie 2018, ora 12:00:00 - 31 decembrie 2018, ora 23:59:59, pe parcursul a 4 saptamani impartite dupa cum urmeaza:
 • - Prima saptamana se va desfasura in perioada 08 decembrie 2018, ora 12:00:00 si 11 decembrie 2018, ora 23:59:59;
 • - A doua saptamana se va desfasura in perioada 12 decembrie 2018, ora 00:00:00 si 18 decembrie 2018, ora 23:59:59;
 • - A treia saptamana se va desfasura in perioada 19 decembrie 2018, ora 00:00:00 si 25 decembrie 2018, ora 23:59:59;
 • - A patra saptamana se va desfasura in perioada 26 decembrie 2018, ora 00:00:00 si 31 decembrie 2018, ora 23:59:59;

Fiecare saptamana va avea o tema specifica anuntata de catre Organizator pe website-ul www.cadouritandre.ro.

Art. 3 -  Regulamentul oficial al Concursului

 

 • 3.1 Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
 • in format electronic, prin accesarea website-ului www.cadouritandre.ro;
 • in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, sau la adresa de e-mail consumator@mdlz.com;
 • de asemenea, informatii detaliate privind organizarea Concursului pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica (021) 233 04 05 (numar de telefon cu tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 17:00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Concursului, sub conditia instiintarii prealabile a participantilor. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate in prealabil catre public prin publicarea pe website-ul www.cadouritandre.ro.

Art. 4 - Dreptul de participare

 

  • 4.1 Se pot inscrie in vederea participarii in cadrul Concursului numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.
  • 4.2 Nu pot participa in cadrul Concursului urmatoarele categorii de persoane:
 • - angajatii companiei Mondelez Romania S.A., ai companiilor din acelasi grup cu aceasta si ai distribuitorilor acesteia;
 • - angajatii KINECTO INTERNATIONAL;
 • - angajatii MEDIAPOST HIT MAIL SA;
 • - angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului.

De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Concurs. In cazul in care oricare dintre persoanele indicate in prezentul articol participa la Concurs, aceasta va putea fi eliminata in orice moment in care se constata ca este o persoana fara drept de participare, inclusiv dupa finalizarea Concursului, in masura in care a castigat un premiu.

 

Art. 5 – Premiile Concursului

5.1 In cadrul Concursului pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele premii:

 

Natura premiului

Cantitate totala

Total

RON cu TVA

Pachet produse Milka

              96

85 lei

Premiul contine:
•    Milka Snowman 50g
•    Milka Santa 50g 
•    Milka Snowbites  100g
•    Plush toy 96g
•    Milka Stiefel Magic Mix 196g
•    Milka Mix 144g 
•    Milka Eggs Oreo 112g.
Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Concursului este de 8160 lei (cu TVA).

5.2. Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Concursului nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu. De asemenea, premiile nu sunt transmisibile catre alte persoane.  

 

Art. 6 - Modalitatile de inscriere in Concurs

6.1. Participantii se pot inscrie in Concurs oricand, incepand cu data de 08 decembrie 2018 (12:00:00) si pana la data de 31 decembrie 2018 (ora 23:59:59).

6.2. Pentru a participa in cadrul Concursului, utilizatorii trebuie sa acceseze www.cadouritandre.ro, sa respecte tema saptamanii asa cum este descrisa pe site si sa completeze formularul de participare.

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Concursului:

 

7.1. Incrierea in Concurs:
(1) Pentru inscrierea valabila in vederea participarii in cadrul Concursului este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
•   Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor art. 4 de mai sus;
•   Participantul se va inscrie in Concurs exclusiv online prin respecatrea temei de pe site si completarea formularului de participare, precum si respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute in prezentul regulament;
•   Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului mentionata in art. 2 al prezentului regulament.
7.2.  Participantii  se vor inscrie in Concurs online, prin resepctarea temei saptamanale si prin completarea urmatoarelor informatii obligatorii:
- nume si prenume
- telefon
- Bifa “Sunt de acord cu termenii si conditiile prezentului Regulament”
Dupa completarea fiecarui formular cu datele personale, participantului i se va afisa pe site un mesaj cu urmatorul continut:
Ai fost inscris in tragerea la sorti. Multumim pentru participare.
Un participant se poate inregistra de mai multe ori in Concurs, insa poate castiga un singur premiu pe toata durata de desfasurare a Concursului.
Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care participantii la Concurs le posteaza sau le fac disponibile in spatiile publice dedicate Concursului si nu numai.  De asemenea, participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit sau le publica in spatiile dedicate Concuruslui pe site-ul www.cadouritandre.ro. Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile site-ului pentru a instiga la incalcarea legislatiei romanesti. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale.
7.3. Desemnarea castigatorilor
Premiile descrise la Art 5. se vor acorda prin trageri la sorti saptamanale dupa cum urmeaza:

 • In data de 13.12.2018 va avea loc tragerea la sorti din toate inscrierile valide efectuate pe parcursul primei saptamani de concurs, respectiv din perioada 08.12.2018, ora 12:00:00 si 11.12.2018, ora 23:59:59; In cadrul targerii la sorti se vor extrage 24 de castigatori si 50 de rezerve aferente;
 • In data de 20.12.2018 va avea loc tragerea la sorti din toate inscrierile valide efectuate pe parcursul saptamanii a doua de concurs, respectiv din perioada 12.12.2018, ora 00:00:00 si 18.12.2018, ora 23:59:59; In cadrul targerii la sorti se vor extrage 24 de castigatori si 50 de rezerve aferente;
 • In data de 28.12.2018 va avea loc tragerea la sorti din toate inscrierile valide efectuate pe parcursul saptamanii a treia de concurs, respectiv din perioada 19.12.2018, ora 00:00:00 si 25.12.2018, ora 23:59:59; In cadrul targerii la sorti se vor extrage 24 de castigatori si 50 de rezerve aferente;
 • In data de 08.01.2019 va avea loc tragerea la sorti din toate inscrierile valide efectuate pe parcursul saptamanii a patra de concurs, respectiv din perioada 26.12.2018, ora 00:00:00 si 31.12.2018, ora 23:59:59; In cadrul targerii la sorti se vor extrage 24 de castigatori si 50 de rezerve aferente;

Participantul va intra in tragerea la sorti pentru premiile aferente saptamanii pentru care s-a inscris.
Un Participant poate castiga cel mult un premiu pe toata perioada desfasurarii Concursului.

7.4. Validarea castigatorilor.  Publicarea castigatorilor. 
Ulterior desemnarii castigatorilor, Organizatorul va proceda la validarea castigatorilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Concurs, precum si modul de desfasurare a acesteia.
Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Concursului, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:

 • (1) Participantul are dreptul de a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
 • (2) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 6. si 7.  de mai sus;
 • (3) Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil indicat la inscrierea in concurs pentru a li se comunica detaliile de primire a premiului. Pentru a fi validati drept castigatori si pentru  a intra in posesia premiului Participantii trebuie:
 • • sa poata fi contactati la numarul de telefon cu care s-au inscris in Concurs,  in termen de 3 zile lucratoare de la data desemnarii lor drept castigatori, in urma a nu mai mult de 3 incercari de contactare telefonica; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea castigatorilor si contactarea acestora; in masura in care din orice motiv in urma a 3 incercari de contactare Participantii nu raspund la telefon, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu ii valida drept castigatori;
 • • in momentul contactarii acestora, Participantii trebuie sa declare numele, prenumele, data nasterii si adresa de livrare;

Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate in art 7.4. In cazul in care castigatorul nu este validat, iar ulterior niciuna dintre rezervele nominalizate pentru premiu nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia organizatorului.

(4) Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea pe website www.cadouritandre.ro in termen de 30 de zile lucratoare de data incheierii procesului de validare a castigurilor, sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art.7.4. de mai sus.

7.5. Intrarea in posesia premiilor 
1. Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul www.cadouritandre.ro, (sectiunea “Castigatori”).
2. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

Art 8 – Limitarea raspunderii

 

8.1.  Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui concurs
8.2.  Organizatorul Concursului Impacheteaza fiecare zi in tandrete, Craciunul acestanu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare, in  plus fata de cele prevazute de OG 99/2000, suportate de catre Participant in legatura cu aceast concurs.
8.3.  In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui concurs, decizia Organizatorului este definitiva.
8.4.  Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 28.02.2019 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
8.5.  Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • (1) inscrierea online pe un alt site decat www.cadouritandre.ro, inclusiv alt site ce poate fi asociat cu Organizatorul, ce ar putea duce la neprimirea inscrierilor de catre Organizator;
 • (2) Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii (nume, prenume, numar telefon mobil, , acceptare termeni si conditii);
 • (3) Situatiile in care numarul de telefon cu care s-a inscris nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii nu vor putea contacta potentialul castigator;
 • (4) Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon cu care s-au inregistrat;
 • (5) Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator;
 • (6) Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit.
 • (7) Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii curierat etc;
 • (8) Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
 • (9) Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
 • (10) Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate:  Browser internet (Internet Explorer vers. minim 11, minim Opera 55, minim Chrome 68.x, minim Firefox 61).
 • (11) Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

Aceste circumstante se pot datora:  informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei.  Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.
Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei.  Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil). Refuzul de a furniza datele personale solicitate, prevazute in prezentul regulament, are drept consecinta imposibilitatea participarii la Concurs sau, dupa caz, invalidarea din calitatea de castigator a Participantilor respectivi.

 

Art. 9 - Taxe si impozite

 

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal adoptat prin Legea 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 10 Angajamente, Confidentialitatea Datelor
10.1 Prin inscrierea in Concursul Impacheteaza fiecare zi in tandrete, Craciunul acesta, Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.

10.2 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament si in Politica de confidentialitate disponibila pe www.cadouritandre.ro

 

 

Art. 11 - Incetarea / Intreruperea Concursului. Forta majora

11.1 Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.
11.2 Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
11.3 Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

Art. 12 - Imposibilitatea ridicarii premiilor

In cazul in care oricare dintre castigatorii Concursului se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 13 – Litigii

 

  • 13.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
  • 13.2. Participantii pot depune contestatie in legatura cu desfasurarea Concursului la numarul de telefon 021 233 04 05 sau prin email la adresa consumator@mdlz.com  pana la data de 28.02.2019, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.

Art. 14-  Alte Clauze

Deciziile Organizatorului privind concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului
Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care participantii la Concurs le posteaza sau le fac disponibile in spatiile dedicate Concursului.
Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile site-ului pentru a instiga la incalcarea legislatiei romanesti. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale.

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului
Impacheteaza fiecare zi in tandrete, Craciunul acesta
 (“Concurs”)
- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 • 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:
Mondelez Romania S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5 - 7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, avand Codul Unic de inregistrare 1097530 (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul KINECTO INTERNATIONAL, cu sediul in Romania, Str. George Enescu nr 11-1A, etaj 7, birou 2, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/1045/2003, Cod unic de inregistrare RO15159048, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”),

dar si prin intermediul

MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucureşti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO13351917, avand numar de notificare la ANSPDCP 298, in calitate de subimputernicit al Imputernicitului (denumita in cele ce urmeaza “Subimputernicit”),

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Mondelez Romania S.A.,, adresa: Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, email:MDLZDPOMEU@mdlz.com

 • 2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Concursului

In cadrul Concursului, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Nume si prenume;
 • Data nasterii;
 • Adresa de livrare;
 • Numar de telefon
 • 3. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Mediapost Hit Mail in vederea:

 • Organizarea si desfasurarea concursului;
 • Desemnarea si validarea castigatorilor;

 

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

 • 4. Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului/ Imputernicitilor Operatorului -KINECTO INTERNATIONAL, MEDIAPOST HIT MAIL SA; , precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 • 5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Concursului.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.
Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen de 60 de zile de la incheierea Concursului, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Concursul „Impacheteaza fiecare zi in tandrete, Craciunul acesta”.

 • 6. Drepturile persoanelor vizate

 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Concursului, urmatoarele drepturi:

 • (I) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • (II) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • (III) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • (IV) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 • (V) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • (VI) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 • (VII) dreptul la portabilitate a datelor;
 • (VIII) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Desemnarea castigatorilor Concursului se va prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: MDLZDPOMEU@mdlz.com

 • 7. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Concursului, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 • 8. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Concurs. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
Prin participarea la Concurs, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentului Concurs, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Concurs, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 • 9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Concursului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Concursului, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 • 10. Alte prevederi

 

Datele personale ale participantilor la Concursului vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

 

Jocul săptămânii: Ornamente de Crăciun

Intră în jocul tandru